Kontakt

FÖLJ på Instagram eller Facebook.

FÖR INTERNATIONELLA RÄTTIGHETER OCH FÖRELÄSNINGAR:
Kontakta Joakim Hansson på Nordin Agency. joakim@nordinagency.se
och Siri Lindgren på Nordin Agency: siri.lindgren@nordinagency.se
Tel: +46 76 865 46 36

FÖR INTERVJUER:
Kontakta Stephanie Smolak, Bokförlaget Polaris. stephanie.smolak@jppol.se
Tel: +46 70 456 23 08

FÖR FÖRELÄSNINGAR INOM SVERIGE:
Kontakta Författarcentrum Öst

FÖR PJÄSRÄTTIGHETER:
Kontakta Colombine teaterförlag.
Tel: + 46 8 411 70 85
Mail: info@colombine.se

Mail: elisabeth@elisabethasbrink.se